WEB ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SİTEYE ERİŞİMİNİZDEN VEYA SİTEYİ KULLANIMINIZDAN ÖNCE LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. SİTEYE ERİŞMEKLE VEYA SİTEYİ KULLANMAKLA, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. EĞER BU ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAK İSTEMEZSENİZ, SİTEYE ERİŞMEYEBİLİR VEYA SİTEYİ KULLANMAYABİLİRİSİNİZ VE BÖYLE BİR KULANIMA BAŞLADIYSANIZ KULLANIMI DERHAL DURDURMALISINIZ. BAYRAM  KAYA  BU SÖZLEŞMEDE HER ZAMAN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR VE BU DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMENİN SİTEYE KONULMASIYLA DERHAL YÜRÜRLÜK KAZANIR. SİZ BU DEĞİŞİKLİKLERDEN HABERDAR OLMAK AMACIYLA PERİYODİK OLARAK SÖZLEŞMEYİ GÖZDEN GEÇİRMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ VE SİTEYE DEVAM EDEN ERİŞİMİNİZ VEYA DEVAM EDEN SİTEYİ KULLANIMINIZ DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMEYİ KESİN OLARAK KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu sözleşme, www.dalaman-rentacar.comadresinde faaliyet gösteren web sitesinin tüm haklarının sahibi olan, Dumlupınar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 441/B Yenişehir / MERSİN Adresinde B ulunan BAYRAM KAYA OTOMOTİV TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. ile siteye üye olan üye arasında, üyenin www.dalaman-rentacar.comalan adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesiyle yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, siteye üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmede belirtilen;

BAYRAM  KAYA  : BAYRAM KAYA OTOMOTİV TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Üye: Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Site: www.dalaman-rentacar.com adlı alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

Araç: Mülkiyeti BAYRAM KAYA Otomotive ait ve kiralamaya konu edilen her marka ve modelde aracı,

Sözleşme: İşbu ‘Web Üyelik Sözleşmesi’ni, ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, bir taraftan www.dalaman-rentacar.car.com ile ( Bu sözleşmede bundan böyle BAYRAM  KAYA  olarak anılacaktır.) diğer taraftan bu web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan web sitesi kullanıcısı ( Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır. )arasında, web sitesinin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

MADDE 4 – ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin BAYRAM KAYA tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş sayılır.

4.2 Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, sürücü belgesi, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal BAYRAM KAYA ’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. BAYRAM KAYA bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.3 Üye, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde BAYRAM  KAYA ’ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.4 ÜYE, BAYRAM  KAYA  ‘ın indirilmeye müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE ‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan BAYRAM  KAYA  sorumlu değildir.

4.5 ÜYE, web sitesini kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. BAYRAM  KAYA  siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve web sitesi hakkında veya web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca ÜYE’nin sorumluluğundadır.

4.6 Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7 Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun BAYRAM  KAYA  tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, yaptığı rezervasyonların iptal edilebileceğini, yaptığı kiralamaların sonlandırılabileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.8 Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

4.9 Üye, işbu sözleşmeye ilişkin olarak yapacağı tüm işlemlerde, kendi üyelik kaydındaki bilgiler ile uyumlu kredi kartı kullanacağını, her ne şekilde olursa olsun başkasına ait kredi kartını kullanmayacağını, üyelik için başvurduğu isimle kredi kartında yer alan ismin aynı olacağını, kredi kartının kendisine ait olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususa herhangi bir şekilde aykırı davranılması sebebiyle zarar doğması halinde, Üye, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, başkasına ait kredi kartı kullanmak sureti ile işlem yapılması halinde BAYRAM  KAYA 'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu hususta BAYRAM  KAYA ’ın zarara uğraması halinde, BAYRAM  KAYA ’ın maruz kaldığı tüm doğrudan ve/veya dolaylı zararları karşılamakla yükümlü olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 ÜYE site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

4.10.1. Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.

4.10.2 Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.

4.10.3 Bu web sitesinin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini.

4.10.4 Web sitesi içeriğine web sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini.

4.10.5 Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

4.10.6 Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını.

4.10.7 Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

4.10.8 Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini Kabul beyan ve taahhüt ederi.

4.11 BAYRAM  KAYA  web sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. BAYRAM  KAYA , kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

MADDE 5 - BAYRAM  KAYA  ‘IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 BAYRAM  KAYA , kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak BAYRAM  KAYA , bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin siteye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

5.2 BAYRAM  KAYA  güvenlik nedeniyle Üye’nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

5.3 BAYRAM  KAYA  önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

5.4 BAYRAM  KAYA  sitede kiralamaya sunulan araçlar, hizmetler, reklam ve tanıtımlar ve benzeri hakkında Üye ile dilediği zaman ticari iletişim kurabilir, Üye’ye ticari elektronik ileti ve SMS ile duyuru gönderebilir.

5.5 BAYRAM  KAYA  dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

5.6 BAYRAM  KAYA , sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, kiralama şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını kabul ve beyan ederler.

5.7 İşbu sözleşme BAYRAM  KAYA ’ın kiralama yapacağı araç adedi, marka, model ve model yılı ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle BAYRAM  KAYA ’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

5.8 BAYRAM  KAYA ’ın, kiralama faaliyetlerini tek taraflı olarak başlatmama, durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder

5.9 BAYRAM  KAYA , web sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, web sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen ( download edilen ) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) BAYRAM  KAYA  veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

5.10 BAYRAM  KAYA , web sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya web sitesi yoluyla indirilen ( download edilen ) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

5.11 ÜYE, tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi

çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE ‘nin bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen ÜYE sorumludur.

5.12 ÜYE, web sitesine erişimi ve web sitesini kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. BAYRAM  KAYA , hiçbir şekilde bu sayılanlardan

sorumlu değildir.

5.13 BAYRAM  KAYA , bir yargı merciinin kararı veya BAYRAM  KAYA  ‘ın bunu gerekli görmesi halinde, kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya web sitesi bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

5.14 Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, BAYRAM  KAYA  çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.

MADDE 6- ULUSLAR ARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, ÜYE, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ÜYE, özellikle de Türkiye’deki veya kullanıcının ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

MADDE 7- ÜÇÜNCÜ KİŞILERLE KULLANICI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÜYE ile web sitesi üzerinde bulunan veya web sitesi yoluyla kullanıcının ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak ÜYE’nin katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca ÜYE ile 3. kişi arasındadır. ÜYE, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden BAYRAM  KAYA ’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

MADDE 8 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

8.1 Sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler BAYRAM  KAYA  veya lisans verenlere aittir. Üye, BAYRAM  KAYA ’ın yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde sitenin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının sitenin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, BAYRAM  KAYA  uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BAYRAM  KAYA ’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye BAYRAM  KAYA ’a ödemekle sorumlu olacaktır.

8.2 BAYRAM  KAYA , Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi veknow-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3 Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.4 Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.5 Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup BAYRAM  KAYA ’ın rücu hakkı saklıdır.

MADDE 9 - LİNKLER

ÜYE, web sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde BAYRAM  KAYA  ‘ın hiçbir kontrolü olmadığı için BAYRAM  KAYA  ‘ın linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. ÜYE, ayrıca WEB SİTESİ’nin böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

MADDE 10 – TEKNİK AKSAKLIK

10.1 Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda BAYRAM  KAYA , Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin sitede araç kiralama faaliyetlerini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle BAYRAM  KAYA ’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

10.2 BAYRAM  KAYA  hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. BAYRAM  KAYA  üyenin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 11 – MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, , Pandemi, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; BAYRAM  KAYA , işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince BAYRAM  KAYA ’ın yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, BAYRAM  KAYA  gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için BAYRAM  KAYA ’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde BAYRAM  KAYA , dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

MADDE 12 – SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

BAYRAM  KAYA , Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

MADDE 13 - ÜYELİK İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

 13.1 Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda BAYRAM  KAYA , herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye BAYRAM  KAYA ’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye bu hususa itiraz edemez.

13.2 BAYRAM  KAYA  işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, meyilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek BAYRAM  KAYA ’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

MADDE 14 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve BAYRAM  KAYA ’ın Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

MADDE 15 – GİZLİLİK

15.1 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında BAYRAM  KAYA  ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve BAYRAM  KAYA ’ın izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır:

15.2 BAYRAM  KAYA , kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, ehliyet, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veritabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. BAYRAM  KAYA , üyeye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca BAYRAM  KAYA  bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

MADDE 16- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK TEBLİGAT ADRESİ, HUKUK VE YETKİ

16.1 Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

16.2 Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin BAYRAM  KAYA  tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından BAYRAM  KAYA  sorumlu değildir.

16.3 Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.

16.4 Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, BAYRAM  KAYA ’ın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

16.5 Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde …………… mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 17- MUHTELİF HÜKÜMLER

17.1 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

17.2 BAYRAM  KAYA  Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

17.3 İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı BAYRAM  KAYA ’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, ancak bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı BAYRAM  KAYA ’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.4 Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

17.5 Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde BAYRAM  KAYA ’ın yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.